Mali Einsteini prezentują swoje zdolności podczas podsumowania konkursu dot. twórczości Juliana Tuwima w Zasutowie