Szanowni Rodzice !!!

Rada Rodziców przy przedszkolu „Mali Einsteini” ustaliła kwotę składki rocznej w wysokości 100 zł, płatnej w całości lub w 2 ratach po 50 zł na semestr.

Zwracamy się do Was z prośbą o wpłacanie w/w kwot u Pani Anny Czyżewskiej - dyrektor przedszkola lub przelewem:

 

Rada Rodziców przy Przedszkolu " Mali Einsteini" w Nekli

Nr konta: 29 1090 1476 0000 0001 3516 5002

 

Pieniądze prosimy wpłacać w ciągu pierwszych trzech miesięcy każdego semestru!

Środki finansowe będą w całości przeznaczone na zakup upominków i zabawek na uroczystości przedszkolne wg. poniższej tabeli, jak również kwiaty i inne wydatki związane z organizacją wszystkich uroczystości przedszkolnych.

 

Lp.

 Data

 Nazwa uroczystości

 Kwota

1. 30.09.2017 Dzień chłopca10 zł ( w tym część na upominek dla dziewczynek ) 
2.06.12.2017Mikołajki10 zł
3.Grudzień 2017 Boże Narodzenie25 zł
4.08.03.2018Dzień Kobiet10 zł ( w tym część na upominek dla chłopców )
5.Kwiecień 2018 Wielkanoc20 zł
6.01.06.2018Dzień Dziecka15 zł
7.---------Kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet oraz zakończenie roku szkolnego 10 zł
 RAZEM: 100 zł

W przypadku niewykorzystania środków finansowych w wyżej wymienionej kwocie, pozostają one na koncie bankowym Rady Rodziców, w celu wykorzystania ich na cele związane z działalnością przedszkola zgodnie z kalendarzem imprez.

 

Szanowni Rodzice! 

Od 8 września 2017 r. przy przedszkolu „Mali Einsteini” działa Rada Rodziców w składzie: 

Ewa Sajdak (grupa Badacze)  – Przewodnicząca

Magdalena Jackowiak (grupa Wynalazcy) – Zastępca Przewodniczącej

Anna  Czerniak (grupa Odkrywcy) – Skarbnik

Andrzej Hadada (grupa Poszukiwacze) – Sekretarz

oraz

Anita Czerniak (grupa Odkrywcy)

Katarzyna Silska (grupa Wynalazcy)

Anna Gorzelańczyk (grupa Podróżnicy)

Joanna Tomicka (grupa Podróżnicy)  

Katarzyna Lesińska (grupa Badacze)

Violetta Chojnacka   (grupa Poszukiwacze) 

 

Zadaniem i celem Rady Rodziców jest jak najlepsze reprezentowanie interesów dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, a co za tym idzie ścisła współpraca z dyrekcją,  nauczycielami i rodzicami.

Wspieramy przedszkole naszą obecnością i zaangażowaniem w różnego rodzaju przedsięwzięcia, służymy pomocą wszystkim rodzicom. Jesteśmy gotowi i otwarci na wszelkie prośby oraz propozycje płynące z Państwa strony.

 

 

                                                                    Z poważaniem

                                                                      Rada Rodziców