Nasz dzień

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, zabawy kierowane przez nauczyciela, ćwiczenia gimnastyczne w poranku lub zabawy ruchowe.

8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych
8:30 - 9:00

I śniadanie

9:00 - 11:15

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia wg wybranego programu wychowania przedszkolnego – wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju, gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka, gry i zabawy na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, gry terenowe

11:15 - 11:30

Przygotowanie do posiłku – zabiegi higieniczne

11:30-11:50

II śniadanie – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

11:50 - 12:30

Słuchanie bajek, opowiadań, słuchanie muzyki relaksacyjnej, inne formy relaksu dla dzieci, czas zagospodarowany przez nauczyciela. Dzieci najmłodsze – forma odpoczynku do godz. 13:00

12:30 - 13:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców

13:30 - 14:00

Obiad

14:00 - 17:30

Zabawy swobodne i kierowane przez nauczyciela, zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, rozchodzenie się dzieci do domów. 

W zależności od grupy wiekowej ramowy rozkład dnia może ulegać nieznacznym odchyleniom.