Zajęcia podstawowe w przedszkolu

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia podstawowe nieodpłatne:

- zajęcia z rytmiki, rozwijające ogólne umiejętności w zakresie poczucia rytmu, umuzykalnienia, rozwoju słuchu i uwrażliwiania muzycznego, rozwijanie ekspresji ruchowej

Prowadzący: Rudolf Topolski

- zajęcia logopedyczne, wspierające rozwój mowy małego dziecka, korygujące wady wymowy u dzieci oraz rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych

Prowadząca: Julia Nowak-Głowacz, Marta Sołtysiak

- zajęcia z religii, realizujące podstawy wiadomości z tego zakresu, rozwijające u dzieci umiejętność postrzegania religii  

Prowadząca: Agnieszka Dolata

- zajęcia z tańcem ludowym, wdrażające dzieci do kultywowania tradycji regionalnych, dostrzegania atrakcyjności w formie tańca ludowego, dostrzeganie zmian charakteru muzyki ludowej /tempo, dynamika, forma /

Prowadząca: Anna Czyżewska

- zajęcia z zakresu posługiwania się językiem nowożytnym ( angielski ), w formie zabaw muzycznych, ruchowych, powtarzanie rymowanek, prostych wierszyków, piosenek

Prowadząca: Magdalena Pawlak

 

Zajęcia dodatkowe odpłatne

W naszym przedszkolu na prośbę rodziców i zamieszczone w ankietach propozycje, organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci, po zakończonej realizacji podstawy programowej.

Zajęcia te są organizowane przez firmę Govern Sp. z o.o., która jest organem prowadzącym przedszkole.

Proponowane są zajęcia :

-        Z języka angielskiego, prowadzone metodą Helen Doron, gdzie dzieci przez całe zajęcia mają kontakt słuchowy z językiem, urozmaicane ciekawymi pomocami dydaktycznymi

Prowadząca: Karolina Ratajczak

 

-        Taneczne – pozwalają dzieciom rozwijać swoje zdolności taneczne, gównie w tańcach klasycznych (walc, samba, itp.), ale również zaistnieć w spontanicznym współczesnym  układzie tanecznym

Prowadzący: Michał Augustyniak

 

-        Karate – dają okazję do wyćwiczenia sprawności z zakresu wychowania fizycznego, wyćwiczenia ducha oraz ciała ;)

Prowadzący: Marcin Matuszak

 

-       Zajęcia z programowania i robotyki, przygotowujące dzieci z informatyki w zakresie programowania, logicznego myślenia, umiejętności układania rytmów, sekwencji, poruszania się wg wskazówek, orientacji w kierunkach: prawo, lewo, góra, dół oraz zabawy z ozobotami i robotami – dają okazję do wyćwiczenia sprawności z zakresu wychowania fizycznego, prawidłowej postawy ciała, właściwego posługiwania się i ćwiczenia z różnego rodzaju przyborami

Prowadzący: Bartosz Myszkiewicz

 

-      Zajęcia szachowe, wspierające rozwój logicznego myślenia, rozwijające wyobraźnię oraz abstrakcyjne myślenie, pamięć, koncentrację oraz myślenie przestrzenne potrzebne w dalszej nauce przedmiotów ścisłych

Prowadząca: Iwona Koralewska