Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom i osobom prywatnym za pomoc i wsparcie w organizacji loterii fantowej podczas zabawy Andrzejkowej dla rodziców organizowanej przez przedszkole i Radę Rodziców.

Dzięki Waszej ofiarności i pomocy udało się zorganizować planowaną atrakcję, która w ogromnej mierze przyczyniła się do uatrakcyjnienia balu…

Wielkie słowa podziękowania i mamy nadzieję, że będziecie z nami również za rok.

 

                                                                                           Dziękujemy!

                                                                          Dzieci, nauczyciele, pracownicy

                                                                     i dyrekcja przedszkola „Mali Einsteini”