Informacje dla rodziców

Drodzy rodzice!

W związku z zupełnie nową dla nas nauczycieli ale i dla Was rodziców sytuacją spowodowaną zagrożeniem koronawirusem i zawieszeniem zajęć edukacyjnych w przedszkolu, pragnę przekazać informację dotyczącą dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej świadczonej przez nasze przedszkole w formie zdalnej.

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi oraz nowymi zapisami do rozporządzeń MEN od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W naszym przedszkolu od jutra tj.: 23 marca br. będą dostępne na stronie internetowej przedszkola /po uprzednim zalogowaniu się i podaniu hasła/ materiały w formie prowadzonych przez nauczycielki zajęć /zapis video lub audio/.

Do prowadzonych zajęć podane będą również niezbędne materiały, które pozwolą naszym podopiecznym w aktywny sposób współdziałać z nauczycielem.

Bardzo proszę aby dzieci w nie zaopatrzyć i w ten sposób stworzyć możliwość uczestniczenia w zajęciach.

Będą to materiały niewyszukane i dostępne w domu aby dodatkowo Was, jako rodziców nie obciążać ale niezbędne, aby dzieci mogły w pełni z zajęć korzystać.

Staramy się, żeby dzieci miały możliwość realizowania podstawy programowej i zajęć z zakresu różnorodnych treści i umiejętności. Będziemy starać się również różnicować zajęcia pod względem możliwości psychofizycznych, jak i umiejętności dzieci. Zabawy i zajęcia będą różnorodne również pod względem aktywności dzieci i dbania o ich bezpieczeństwo dotyczące aktualnych zaleceń medycznych odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telefon).

Dziękujemy bardzo za Wasze dotychczasowe wsparcie, wyrozumiałość i pomoc.

Teraz tym bardziej potrzebować będziemy współdziałania i współpracy z Waszej strony, abyśmy mogły dotrzeć do naszych wychowanków i kontynuować z nimi podjęte już od początku roku działania edukacyjno-wychowawcze.

Dotyczy to wszystkich wychowanków ale tym bardziej, zwracam się z prośbą do rodziców dzieci najstarszych – sześciolatków aby udostępnili swoim pociechom kontakt z nauczycielkami i dbali o to aby dzieci aktywnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach.

Dla nich dodatkowo będą prowadzone nadal karty pracy, aby ta przerwa nie wpłynęła w negatywny sposób na ich gotowość szkolną, którą podejmą w przyszłym roku.

Życzę Nam wszystkim dużo wytrwałości, cierpliwości, wzajemnej życzliwości w tym trudnym czasie. Życzę również zdrowia, które dla wszystkich może być zagrożone jeśli nie podjęlibyśmy takich decyzji.

A naszym podopiecznym życzę abyśmy jak najszybciej się spotkali. Wierzę, że sprostacie wszystkim zadaniom i już niebawem będziemy znowu bawić się w Waszych ukochanych salach.

                                                                                             Dyrektor przedszkola

                                                                                                             Anna Czyżewska

 

Informujemy, iż od 24 lutego do 27 marca 2020 roku, odbędzie się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są dla Państwa na stronie internetowej przedszkola w zakładce Informacje/Dokumenty do poprania lub w biurze przedszkola.