Informacje dla rodziców

Ważna informacja...

Od dnia 16 kwietnia br. wprowadza się bezwzględny zakaz wejścia na teren przedszkola osób postronnych.

Wpuszczane będą tylko osoby po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z dyrektorem przedszkola lub właścicielem.

Podstawa prawna:

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:
- nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.