Szanowni Rodzice !!!

Rada Rodziców przy przedszkolu „Mali Einsteini” ustaliła kwotę składki rocznej w wysokości 120 zł, płatnej w całości lub w 2 ratach po 60 zł na I semestr i 60 zł na II semestr.

Zwracamy się do Was z prośbą o wpłacanie w/w kwot w biurze przedszkola lub przelewem. Aktualny numer konta bankowego Rady Rodziców to: 79 1140 2004 0000 3602 7810 5310

Pieniądze prosimy wpłacać w ciągu pierwszych trzech miesięcy każdego semestru!

Środki finansowe będą w całości przeznaczone na zakup upominków i zabawek na uroczystości przedszkolne wg. poniższej tabeli, jak również kwiaty i inne wydatki związane z organizacją wszystkich uroczystości przedszkolnych.

 

Lp.

 Data

 Nazwa uroczystości

 Kwota

1.  30.09.2023  Dzień chłopca 12,50 zł ( w tym część na upominek dla dziewczynek ) 
2. 06.12.2023 Mikołajki 17 zł
3. Grudzień 2023  Boże Narodzenie 35 zł
4. 08.03.2024 Dzień Kobiet 12,50 zł ( w tym część na upominek dla chłopców )
5. Kwiecień 2024  Wielkanoc 17 zł
6. 01.06.2024 Dzień Dziecka 15 zł
7. --------- Kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet oraz zakończenie roku szkolnego  11 zł
  RAZEM:   120 zł

W przypadku niewykorzystania środków finansowych w wyżej wymienionej kwocie, pozostają one na koncie bankowym Rady Rodziców, w celu wykorzystania ich na cele związane z działalnością przedszkola zgodnie z kalendarzem imprez.

 

Przy przedszkolu „Mali Einsteini” działa Rada Rodziców w składzie: 

Katarzyna Urbańska - Przewodnicząca

Natalia Kotecka - Zastępca Przewodniczącej

Andrzej Hadada - Sekretarz

oraz

Angelika Jędrzejczak

Daniela Grychowska

Magdalena Klamrowska

Żaneta Szymczak

Magdalena Herbeć

Violetta Ciesielczyk

 

Zadaniem i celem Rady Rodziców jest jak najlepsze reprezentowanie interesów dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, a co za tym idzie ścisła współpraca z dyrekcją,  nauczycielami i rodzicami.

Wspieramy przedszkole naszą obecnością i zaangażowaniem w różnego rodzaju przedsięwzięcia, służymy pomocą wszystkim rodzicom. Jesteśmy gotowi i otwarci na wszelkie prośby oraz propozycje płynące z Państwa strony.

 

 

                                                                    Z poważaniem

                                                                      Rada Rodziców