Nasz dzień

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, zabawy kierowane przez nauczyciela, ćwiczenia gimnastyczne w poranku lub zabawy ruchowe.

8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych
8:30 - 9:00

I śniadanie

9:00 - 11:15

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia wg wybranego programu wychowania przedszkolnego – wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju, gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka, gry i zabawy na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, gry terenowe

11:15 - 11:30

Przygotowanie do posiłku – zabiegi higieniczne

11:30-11:50

II śniadanie – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

11:50 - 12:30

Słuchanie bajek, opowiadań, słuchanie muzyki relaksacyjnej, inne formy relaksu dla dzieci, czas zagospodarowany przez nauczyciela. Dzieci najmłodsze – forma odpoczynku do godz. 13:00

12:30 - 13:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców

13:30 - 14:00

Obiad

14:00 - 17:30

Zabawy swobodne i kierowane przez nauczyciela, zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, rozchodzenie się dzieci do domów. 

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dzieci najmłodsze (2,5;3-latki )

 

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci, indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela, zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci;

Realizacja minimum podstawy programowej od godz. 7.30 – 12.30

7.30 – 8.00 Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela;

8.00 – 8.15 działania opiekuńczo-wychowawcze, zabawy kierowane przez nauczyciela, ćwiczenia poranne;

8.15 – 8.30 wyrabianie nawyków i czynności samoobsługowych, związanych z czynnościami przygotowującymi do śniadania

8.30 – 9.00 śniadanie – kształtowane nawyków żywieniowych, kulturalnych,wychowanie zdrowotne

9.00 – 9.30 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju;

9.30 – 10.00 zabawy swobodne dzieci wg ich zainteresowań, inwencji i pomysłowości;

10.00 – 11.15 zabawy zorganizowane i zajęcia na świeżym powietrzu – gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze;

11.15 – 11.30 przygotowanie do posiłku – kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych;

11.30 – 11.50 II śniadanie – kształtowanie nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowanie zdrowotne

11.50 – 12.05 czynności przygotowawcze do leżakowania, kształtowanie czynności samoobsługowych;

12.05 – 13.05 odpoczynek w formie leżakowania, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań, realizowanie zadań wychowawczych,

13.05 – 13.30 kształtowanie samodzielności, czynności samoobsługowych; przygotowanie do obiadu – nawyki higieniczne, kulturalne, realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych

13.30 – 14.00 obiad – właściwe zachowanie podczas posiłku

14.00 – 17.30 zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców, zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, zabawy kierowane przez nauczyciela, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci;

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu Dzieci młodsze ( 3,4-latki )

 

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci, indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela, zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci;

Realizacja minimum podstawy programowej od godz. 7.30 – 12.30

7.30 – 8.00 Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela;

8.00 – 8.15 działania edukacyjne, zabawy kierowane przez nauczyciela, ćwiczenia poranne;

8.15 – 8.30 wyrabianie nawyków i czynności samoobsługowych, związanych z czynnościami przygotowującymi do śniadania

8.30 – 9.00 śniadanie – kształtowane nawyków żywieniowych, kulturalnych,wychowanie zdrowotne

9.00 – 9.45 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju;

9.45 – 11.15 zabawy zorganizowane i zajęcia na świeżym powietrzu – gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze;

11.15 – 11.30 przygotowanie do posiłku – kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych;

11.30 – 11.50 II śniadanie – kształtowanie nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowanie zdrowotne

11.50 – 12.00 czynności przygotowawcze do leżakowania, kształtowanie czynności samoobsługowych;

12.00 – 12.45 odpoczynek w formie leżakowania / inna forma leżakowania/, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań, realizowanie zadań wychowawczych,

12.45 – 13.05 zabawy swobodne dzieci wg ich zainteresowań, inwencji i pomysłowości; realizacja zadań edukacyjnych

13.05 – 13.30 kształtowanie samodzielności, czynności samoobsługowych; przygotowanie do obiadu – nawyki higieniczne, kulturalne, realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych

13.30 – 14.00 obiad – właściwe zachowanie podczas posiłku

14.00 – 17.30 zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców, zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, zabawy kierowane przez nauczyciela, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci;